CERAMET Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 59
32-540 TRZEBINIA
POLAND
Tel. +48 (32) 61 15 001
Tel. +48 (32) 61 15 016
Tel. +48 (32) 61 21 461
Fax. +48 (32) 61 15 015

nasza lokalizacja Tekst alternatywny
Wychodząc naprzeciw światowym standardom oraz dbając o zdrowie naszych pracowników,

informujemy Szanownych Klientów, że do końca 2016 stopniowo eliminujemy zawartość ołowiu

w naszych produktach. Jednocześnie zapewniamy, iż produkty bezołowiowe są

w pełni funkcjonalne i mają zastosowanie jak te dotychczasowe z ołowiem.

Pobierz Opinię
Meeting the world's standards and caring for our employees' health we inform,

that by the end of 2016 we are going to gradually eliminate the content of lead in our products.

At the same time we ensure our customers that lead-free products are entirely functional

and have the same application as the products containing lead.

Download Opinion
dnia 12.05.2015 firma otrzymała dotację do projektu:

„Wzmocnienie potencjału rozwojowego spółki CERAMET i poprawa jakości środowiska poprzez inwestycję w tokarki nowej generacji oraz instalację wodorową”.

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
„Fundusze Europejskie dla Małopolski”
dnia 11.07.2011 firma otrzymała dotację do projektu:

„Wzrost konkurencyjności spółki CERAMET poprzez zakup nowej
generacji maszyn CNC do produkcji materiałów spiekanych w branży
metalurgii proszkowej”.

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013
„Fundusze Europejskie dla Małopolski”